Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija vodovoda do VH Tabor, Cesta 24 junija, Dunajska cesta - Črnuče

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija vodovoda do VH Tabor, Cesta 24 junija, Dunajska cesta - Črnuče.\r\n\r\nPredmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja, zato so pri oddaji javnega naročila vključeni okoljski vidiki, in sicer na način, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 s spremembami). \r\n\r\nPodroben opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju te razpisne dokumentacije ter v ponudbenem predračunu (popisu del) naročnika, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila.\r\n

Več na portalu javnih naročil