Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija poslovne stavbe Roška c. 20 - ZCK

Rok za prijavo je potekel.

Predmet JN je rekonstrukcija obstoječega objekta za potrebe ZDK. V objektu se izdela nove prostore, primerne za potrebe dializnega centra in zobozdravstvenih ambulant, prostore za potrebe centra za krepitev zdravja ter centra za duševno zdravje. Objekt se toplotno izolira in inštalacijsko uredi za novo funkcijo.\r\n\r\nOperacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Več na portalu javnih naročil