Skoči do osrednje vsebine

Rekonstrukcija JP 883 201 - Zg. Vešenik

Rok za prijavo je potekel.

Za območje rekonstrukcije ceste na odseku Zgornji Vešenik je bil izdelan Izvedbeni načrt v skladu z 18. členom Zakona o cestah (ZCes-1) (Ur.l.RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US 46/15 in 10/18) ter Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.RS, št. 7/12).\r\nVsebinsko načrt predvideva rekonstrukcijo voziščne konstrukcije, ureditev prečnih in vzdolžnih sklonov ter ureditev odvodnjavanja ceste.\r\n

Več na portalu javnih naročil