Skoči do osrednje vsebine

Razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je razvoj in konkretizacija programa, tem in vsebin »Centra znanosti« oziroma izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« vključno z idejno zasnovo opreme, tj. eksponatov, eksperimentov, prikazov in druge programske opreme. \n\nPoleg navedenega predmet naročila vključuje tudi določitev dramaturgije znotraj prostorov »Centra znanosti«, poti obiskovalcev, pri čemer mora biti posebna pozornost namenjena tudi senzoriki v objektu, Izdelava programskega koncepta »Centra znanosti« zahteva tudi sodelovanje (pregled prispelih predlogov, pozivi, poizvedbe in preverbe, organizacija sestankov, t.i. workshop-i, ipd.) z drugimi deležniki s področja delovanja »Centra znanosti« (kot. npr. javnimi visokošolskimi zavodi, javnimi raziskovalnimi zavodi, predstavniki gospodarstva, ipd.), projektanti in naročnikom, v obsegu, ki je potreben za učinkovito uveljavitev koncepta in programa.

Več na portalu javnih naročil