Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022 »Preventiva na področju personalizirane medicine«

Rok za prijavo je potekel.

Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. Razpis je dvofazen: predprijava in prijava.                                                                                               

Partnerji v razpisu: Avstrija, Belgija, Brazilija, Kanada, Čile, Hrvaška, Danska, Estonija, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva (še ni potrjeno), Luksemburg, Poljska, Romunija, Slovenija, JAR, Španija, Švedska, Tajvan in Turčija.

Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED.


Višina zavezanih nacionalnih sredstev: Največ 420.000,00 EUR.

Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000,00 EUR letno).

Trajanje projektov: Največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu (na spletni strani razpisa v dokumentu Guidelines for Applicants).

Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z veljavno Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

Predvideni terminski plan razpisa:

Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 17. februar 2022 do 17:00. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodno predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

Rok za prijavo mednarodnih prijav: 14. junij 2022 do 17:00. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni.

Rezultati razpisa: jesen 2022

Začetek projektov: konec 2022, prvi kvartal 2023

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO: Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite, ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

POMEMBNE POVEZAVE: