Skoči do osrednje vsebine

Raziskave s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Rok za prijavo je potekel.

Raziskava se opravi na oktobrskih podatkih leta 2019, torej se raziskava izvaja v mesecu novembru 2019. Rok za zaključek raziskave je opredeljen v vzorcu pogodbe za sklop A (OBR-3A).

Naročnik bo preveril kakšno je v Republiki Slovenji povpraševanje po višjih hitrostih dostopa do interneta pri končnih uporabnikih, kakšne so dejanske potrebe, katere e-vsebine se največ uporabljajo ter po kakšnih e vsebinah je največ zanimanja.

Naročnik bo pripravil okviren nabor vprašanj, ki naj bi jih anketa vsebovala in jih bo po potrebi skupaj z izvajalcem dopolnil. Vzorčni okvir bo predstavljal spletno populacijo Slovencev, ki uporabljajo internet. Vzorčenje bo po najbolj optimalni metodi izvedel izvajalec. Izvajalec raziskave naročniku preda poročilo (v datotečnem formatu .docx ali .pdf), anonimizirano podatkovno bazo (v datotečnem formatu .xlsx), dopolnjeno bazo podatkov z odgovori časovna vrsta (v datotečnem formatu .xlsx) in čistopis končnega vrašalnika. Naročnik zagotovi bazo anonimiziranih podatkov prejšnjih let v namen neposredne komparacije.

Po končani izvedbi del izvajalec napiše poročilo o opravljenem delu, ki ga naročnik, ob uspešni izvedbi del, potrdi, kar je osnova za izstavitev računa.

Več na portalu javnih naročil