GOV.SI

RAVNANJE Z ODPADKI, KI NASTAJAJO PRI PROCESU ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

Predmet JN je ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri procesu čiščenja komunalnih odpadnih voda na CČN Ljutomer, BČN Razkrižje, KČN Apače, KČN Veržej in mKČN Banovci razdeljeno na 6 sklopov.

Več na portalu javnih naročil