GOV.SI

Projektiranje IDZ, DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo (fekalna in meteorna kanalizacija, TK vodi, EKK vodi, javna razsvetljava, zgornji ustroj) za naselje Goče

Predmet javnega naročila je projektiranje IDZ, DGD in PZI projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo (fekalna in meteorna kanalizacija, TK vodi, EKK vodi, javna razsvetljava, zgornji ustroj) za naselje Goče.

Več na portalu javnih naročil