Skoči do osrednje vsebine

Procesno in dokumentno orientiran poslovni informacijski sistem ZRC SAZU

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so implementacija, razvoj funkcionalnosti, vzdrževanje in prilagoditve poslovnega informacijskega sistema za evidenco projektov, kadrovsko evidenco in evidenco dokumentov na ZRC SAZU in njegovih organizacijskih enotah.
(a) Implementacija PIS zajema nakup izdelanega produkta PIS (na odprtokodnih rešitvah temelječa programska oprema), ki je čim bolj skladen s funkcionalnimi zahtevami v poglavju 3 ter s tehničnimi zahtevami v poglavju 4 Tehnične dokumentacije za javno naročilo. Vanjo so zajete: zagonske aktivnosti projekta, testna vzpostavitev vseh aplikacij novega PIS, migracija obstoječih podatkov, povezljivost z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika, testiranje funkcionalnosti produkta glede na potrebe naročnika in pravilnosti migracije, usposabljanje uporabnikov, prilagoditve funkcionalnosti sistema ter končna vzpostavitev vseh aplikacij in zagon novega PIS.
(b) Razvoj dodatnih funkcionalnosti PIS pomeni, da se kot osnova kupuje izdelan produkt (na odprtokodnih rešitvah temelječa programska oprema), kjer pa bo moral izbrani izvajalec v času implementacije produkta razviti tudi specifične funkcionalnosti za ZRC SAZU. Izvorna koda mora biti predana naročniku.
(c) Vzdrževanje PIS zajema zagotavljanje zakonske skladnosti celotnega PIS in aktivnosti, ki so kot redno vzdrževanje specificirane v poglavju 6.1 za obdobje 2 let po zaključku implementacije PIS.
(d) Prilagoditve PIS zajemajo razvoj (morebitnih) dodatnih funkcionalnosti PIS v času po zaključeni implementaciji produkta, predvsem v primeru zakonskih sprememb in na zahtevo naročnika, vključno s testiranjem novih funkcionalnosti.
Predmet naročila zajema vzpostavitev PIS na vseh organizacijskih enotah ZRC SAZU (v nadaljevanju: OE). Dinamika uvajanja po OE je odvisna od odločitve naročnika. Predviden scenarij uvajanja za projektno vodenje je vsaj tri testne OE v 18 mesecih po sklenitvi pogodbe. Prehod vseh OE na nov PIS pa v 24 mesecih po podpisu pogodbe z izvajalcem.

Več na portalu javnih naročil