Skoči do osrednje vsebine

Prizidava vrtca Marjetica Horjul

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila »Prizidava vrtca Marjetica Horjul« je prizidava Vzgojno varstvene enote pri OŠ Horjul, na naslovu Ljubljanska cesta 6, Horjul z namenom pridobitve dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje programa vrtca, in sicer gre za gradnjo novega objekta, ki bo prizidek obstoječemu objektu, stoječem na parc. št. 587/13, 586/2, 586/4, 585/6, 585/9, vse k. o. Horjul, v skladu z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-3198/2019-9 z dne 11.3.2020 in projektno dokumentacijo naročnika, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil