Skoči do osrednje vsebine

Priprava strokovnih izhodišč in izvedbe populacijskih in habitatnih študij v sklopu projekta AKRONIM zaDravo

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so storitve priprave strokovnih izhodišč in izvedbe populacijskih in habitatnih študij. Javno naročilo se oddaja v naslednjih sklopih:\n- Sklop A: Strokovna izhodišča za izboljšanja struktur in procesov habitatnih tipov in vzpostavitve mreže ekocelic\n- Sklop B: Strokovna izhodišča za segment črni topol (Populus nigra) in beli topol (Populus alba L.)\n- Sklop C: Raziskava velikosti habitata in populacije močvirske sklednice (Emys orbicularis) za dolgoročno povečevanje povezljivosti ključnih habitatov vrste in odstranitev tujerodnih živalskih vrst iz mrtvice v Muretincih\n- Sklop D: Raziskava velikosti habitata in populacije vrst hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex) za dolgoročno povečevanje povezljivosti ključnih habitatov vrst na območju Natura 2000 Drava

Več na portalu javnih naročil