Skoči do osrednje vsebine

Priprava dokumentacije za izvedbo CPVO in PVO vključno s presojo sprejemljivosti za območje državnega prostorskega načrta oz. posega hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je priprava dokumentacije v postopku izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje vključno s presojo sprejemljivosti za območje državnega prostorskega načrta oz. posega umestitve hidroelektrarn na srednji Savi v delu HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, podrobneje:\n1. izdelava Okoljskega poročila vključno s pripravo Dodatka za naravo - presoja vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja;\n2. izdelava Poročila o vplivih na okolje vključno s pripravo Dodatka za naravo - presoja vplivov posega v naravo na varovana območja

Več na portalu javnih naročil