Skoči do osrednje vsebine

Prevzem, prevoz in predelava izrabljenih gum

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo predvideva cca.:
1. Prevzem:
- 18.000 ton izrabljenih gum (odpadek s klasifikacijsko številko 16 01 03 skladno s 4. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, v nadaljevanju: Uredba o odpadkih), ki zajema manjši delež celih izrabljenih gum in večji delež zmletih izrabljenih gum. Večinoma so gume prekrite s prodom - gramozom debeline cca. 1m. Med navedene gume so pomešane tudi odpadne gume kamionov, delovnih strojev in viličarjev, odpadna guma iz pridobivanja tehnične gume z vulkanizacijo, zračnice in drugi odpadki (npr. ostanki od obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ostanki od obdelave izrabljenih motornih vozil, ...). Izrabljene gume so poleg tega onesnažene z zemljo in gramozom ter se nahajajo na območju nekdanje gramozne jame - zemljišča s parc. št. 835/1, 838/2, 839/1 in 841/6, vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju.
Obstaja verjetnost, da so izrabljene gume tudi v depresijah cca. 4 m globoko pod spodnjim nivojem gramozne jame, ki so zalite s podtalno vodo.
- 1.000 ton odpadne gume iz postopka vulkanizacije (odpadek s klasifikacijsko številko 07 02 99). Odpadna guma iz postopka vulkanizacije je lahko onesnažena z zemljo, gramozom in drugimi odpadki ter se nahaja na območju nekdanje gramozne jame - zemljišča s parc. št. 834/2, 838/2, 839/1, 841/6, 839/2 in 838/1, vse k.o. Lovrenc na Dravskem polju.

2. Prevoz:
- 18.000 ton izrabljenih gum, navedenih v prvi alineji te točke, do obrata za predelavo, kjer se izvaja oddaja v predelavo v skladu s prvim odstavkom 27. člena Uredbe o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09) - recikliranje do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, prenehajo biti odpadek (postopek predelave z oznako R3 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih) ali uporaba kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije (postopek predelave z oznako R1 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih).
- 1.000 ton odpadne gume iz postopka vulkanizacije, navedenih v prvi alineji te točke, do obrata za predelavo, kjer se izvaja oddaja v predelavo v skladu 22. členom Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) - recikliranje do proizvodov, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, prenehajo biti odpadek (postopek predelave z oznako R3 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih) ali uporaba kot gorivo ali za drugo pridobivanje energije (postopek predelave z oznako R1 iz Priloge 2 Uredbe o odpadkih).

3. Oddajo 18.000 ton izrabljenih gum in 1.000 ton odpadne gume iz postopka vulkanizacije, navedenih v prvi alineji te točke, v obratu za predelavo in njihovo predelavo.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik