Skoči do osrednje vsebine

Prevzem mešane komunalne odpadne embalaže

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je prevzem 732,3 ton mešane komunalne odpadne embalaže (mešana embalaža, številka odpadka: 15 01 06) v CERO Špaja dolina, Spodnje blato 1, 1290 Grosuplje, ki je strukturirana po letih deponiranja:
- odpadna embalaža iz leta 2019 v količini 196,6 ton v rinfuzi,
- odpadna embalaža iz leta 2020 v količini 73,7 ton v rifuzi in
- odpadna embalaža iz leta 2020 v količini 462 ton v balah.

Storitev po tem javnem naročilu zajema:
- prevzem odpadne embalaže pri izvajalcu javne službe oz. naročniku (nakladanje in tehtanje prevzete odpadne
embalaže),
- prevoz odpadne embalaže od kraja skladiščenja naročnika do kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca
obdelave in
- obdelava prevzete odpadne embalaže, vključno s pripravo odpadne embalaže za nadaljnjo obdelavo skladno
z veljavnimi predpisi.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik