GOV.SI

Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Izola za obdobje 190 šolskih dni

Predmet javnega naročila je »Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Izola za obdobje 190 šolskih dni«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil