Skoči do osrednje vsebine

PREVOZI IN PREVZEMI ODPADKOV V LETU 2020

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila obsega izvajanje storitev PREVOZI IN PREVZEMI ODPADKOV V LETU 2020 za obdobje 12 mesecev. Izbrani dobavitelj bo z izvajanjem začel najkasneje s 1.1.2020.
Javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti s pogajanji v skladu s 47. členom ZJN-3 in je razdeljeno na dva (2) sklopa, od tega prvi sklop na dve (2) področji in drugi sklop na pet (5) področja:
1. SKLOP 1: PREVOZ IN PREVZEM KOMUNALNIH ODPADKOV
2. SKLOP 2: PREVOZI ODPADKOV IN PREVZEM NEKOMUNALNIH ODPADKOV

Zaradi specifičnosti predmeta naročila, naročnik potencialnim ponudnikom omogoča ogled lokacij po predhodni najavi vsak delavnik od 10:00 do 12:00 ure pri kontaktni osebi naročnika: Staška Velikonja 041 389 231, e-naslov: staska.velikonja@rlv.si.
Naročnik omogoča potencialnim ponudnikom ogled lokacij do 8. 11. 2019 do 13:00 ure. Po tem roku ogled lokacij ni možen.

Več na portalu javnih naročil