Skoči do osrednje vsebine

Prevoz študentov, ki so težje in težko gibalno ovirani (brezplačni prilagojen prevoz)

Rok za prijavo je potekel.

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 - uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21
54/22 - ZUJPP, 105/22 - ZZNŠPP in 18/23 - ZDU-10) v 114. g. členu določa pravico do brezplačnega prilagojenega prevoza za študente invalide, ki izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje pravice do subvencionirane vozovnice za študente.

Izvajalec bo moral, na lokaciji Ljubljana in Maribor, zagotoviti prevoze študentov invalidov:
- največ desetkrat na mesec od kraja bivanja do kraja izobraževanja na Univerzi v Mariboru ali Ljubljani,
- dnevne prevoze od kraja bivanja v času izobraževanja do kraja izobraževanja (naslov izobraževalnega zavoda, kjer ima študent invalid obveznosti v času študija).

Dnevni prevozi se lahko izvajajo tudi od kraja bivanja študenta invalida do kraja izobraževanja, vendar samo na relaciji, na kateri se z vozilom na povratni vožnji naredi do 60 km.

Več na portalu javnih naročil