GOV.SI

Preureditev stanovanjske stavbe v sobe za gostujoče profesorje za potrebe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Preureditev stanovanjske stavbe v sobe za gostujoče profesorje za potrebe MF UM.
Izvajala se bodo naslednja dela: gradbena, obrtniška elektro instalacije in strojne instalacije.

Več na portalu javnih naročil