Skoči do osrednje vsebine

Presoja skladnosti Stroškovnega modela Pošte Slovenije d.o.o. z Zakonom o poštnih storitvah in Splošnim aktom o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je Presoja skladnosti Stroškovnega modela Pošte Slovenije d.o.o. z Zakonom o poštnih storitvah in Splošnim aktom o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja.\r\n\r\nZahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.\r\n\r\nNaročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena oziroma načrtovana sredstva v višini 40.000,00 EUR z DDV. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih oziroma načrtovanih sredstev pri naročniku, bodo izločene kot nedopustne.

Več na portalu javnih naročil