Skoči do osrednje vsebine

Predhodni postopek za poseg: Sekundarna vakuumska kanalizacija Pragersko – Ulica Margarete Vodušek, Tavčarjeva ulica in Lackova ulica

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg: Sekundarna vakuumska kanalizacija Pragersko – Ulica Margarete Vodušek, Tavčarjeva ulica in Lackova ulica, začetim na zahtevo nosilke nameravanega posega Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s sedmim odstavkom 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.