Skoči do osrednje vsebine

Predhodni postopek za poseg: Nova prekladalna postaja za premog - Premogovnik Velenje d.o.o.

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg: Nova prekladalna postaja za premog - Premogovnik Velenje d.o.o., začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega Premogovnik Velenje d.o.o, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu direktorja Rošer Janeza in generalnega direktorja Mavec Marka zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s sedmim odstavkom 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.

Podaljšanje roka iz javnega naznanila

Rok iz javnega naznanila št. 35431-81/2023-2570-4 z dne 28. 7. 2023 je podaljšan za 14 dni v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS št. 87/2023 in 89/2023) in sicer do 14. 9. 2023.