Skoči do osrednje vsebine

Predhodni postopek za poseg: Komunalna oprema poslovne cone v Prestranku

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg: Komunalna oprema poslovne cone v Prestranku, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega, Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, ki ga po pooblastilu župana Igorja Marentiča zastopa DK-Protim d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s sedmim odstavkom 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.


Podaljšanje roka iz javnega naznanila

Rok iz javnega naznanila št. 35431-117/2023-2570-2 z dne 21. 7. 2023 je podaljšan za 14 dni v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 (Uradni list RS št. 87/2023 in 89/2023) in sicer do 7. 9. 2023.