Skoči do osrednje vsebine

Predhodni postopek za poseg: Kanalizacija Bevče 3. in 4. faza

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavlja javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg: Kanalizacija Bevče 3. in 4. faza, začetim na zahtevo nosilke nameravanega posega Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu župana Petra Dermola, zastopa Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mope@gov.si.

V skladu s sedmim odstavkom 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.