Skoči do osrednje vsebine

Poziv za predložitev vlog za pridobitev sredstev za financiranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi srednjih šol v letu 2020 (IVD SŠ 2020)

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva vse srednje šole, katerih ustanovitelj je država, k oddaji vlog za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih in opremi, ki jih uporabljajo za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Za investicijsko vzdrževalna dela štejejo dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa investicijsko vzdrževalna dela, ki skladno z gradbenimi predpisi pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, zamenjavo posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboj.
Za dodelitev sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del lahko kandidirajo poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole ter gimnazije, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Prijavo na poziv se opravi preko aplikacije na spletni povezavi Portala: http://eportal.mss.edus.si/portal/web/guest

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

Suzana Korun
01 478 47 55
suzana.korun@gov.si

in


Nataša Novak Vukšinič
01 478 46 22
natasa.novak-vuksinic@gov.si