Skoči do osrednje vsebine

Poziv za oddajo vloge za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva javne visokošolske zavode k oddaji vlog za dodelitev sredstev za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod (v nadaljnjem besedilu: Pilotni projekti prenove VŠ).

Namen Pilotnih projektov prenove VŠ je izvajanje pilotnih projektov osredotočenih na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na javnih visokošolskih zavodih.

Cilj Pilotnih projektov prenove VŠ je raziskovanje ustreznih rešitev, rezultatov prenove učnih načrtov v povezavi s trgom dela in poklici prihodnosti, hkrati bodo morali enakovredno naslavljati potrebo po zagotavljanju digitalnih znanj in kompetence za zeleni prehod (trajnostni razvoj), s poudarkom na zagotavljanju kakovostne študentske izkušnje po načelih fleksibilnih študijskih poti v prilagodljivem učnem okolju ter v skladu s koncepti vseživljenjskega učenja, kar vključuje tudi vzpostavitev podpore visokošolskim učiteljem za prilagoditev poučevanja ter pripravo predlogov za prilagoditev infrastrukture.

Priloge

Rezultati poziva

Vlogo za projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod je v roku oddalo pet javnih visokošolskih zavodov. Po pregledu skladnosti vlog s pogoji poziva se v sofinanciranje uvrsti Univerza na Primorskem s projektom Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru s projektom Predlog pilotnih projektov Univerze v Mariboru za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0, Univerza v Ljubljani s projektom UL za trajnostno družbo (ULTRA) in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu s projektom Naprednejša računalniška znanja.

V obdobju od leta 2022 do leta 2025 se bo znotraj projektov izvajalo skupaj 38 pilotnih projektov, v skupni višini do 59.650.896,74 EUR, od tega do 55.643.912,00 EUR iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost in do 4.006.984,74 EUR iz integralne postavke ministrstva.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sektor za visoko šolstvo

E-pošta: visokosolstvo.mizs@gov.si 

Financiranje

Neposredno sklenitev pogodbe sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU.