Skoči do osrednje vsebine

Poziv za oddajo vloge za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva javne visokošolske zavode in javno visokošolsko knjižnico k oddaji vlog za dodelitev sredstev za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ (v nadaljnjem besedilu: Nakup IKT za študijsko in administrativno podporo VŠZ) .

Namen projekta je javnim visokošolskim zavodom in javnim visokošolskim knjižnicam zagotoviti opremo ter storitve zunanjih strokovnjakov v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa in v podporo digitalizaciji procesov, vezanih na pedagoški in administrativno-upravni del izvajanja visokošolske študijske dejavnosti.

Cilj projektov je do 30. 9. 2025 prenoviti informacijske sisteme javnih visokošolskih zavodov ter javne visokošolske knjižnice v podporo administrativnim procesom za celovito digitalno poslovanje.

Razpisna dokumentacija

POZIV za oddajo vlog za projekt Nakup IKT za študijsko in administrativno podporo VŠZ

Priloga 1: Obrazec Finančni načrt NOO IKT

Priloga 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

Priloga 3: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe neposredne sklenitve pogodbe

Financiranje: Neposredno sklenitev pogodbe sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. 

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Sektor za visoko šolstvo
E-pošta: visokosolstvo.mizs@gov.si