Skoči do osrednje vsebine

Poziv za oddajo vloge za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva javne visokošolske zavode in javno visokošolsko knjižnico k oddaji vlog za dodelitev sredstev za projekt Nakup opreme v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa na javnih zavodih in vzpostavitev informacijske podpore administrativnim procesom na VŠZ (v nadaljnjem besedilu: Nakup IKT za študijsko in administrativno podporo VŠZ) .

Namen projekta je javnim visokošolskim zavodom in javnim visokošolskim knjižnicam zagotoviti opremo ter storitve zunanjih strokovnjakov v podporo digitalizaciji visokošolskega študijskega procesa in v podporo digitalizaciji procesov, vezanih na pedagoški in administrativno-upravni del izvajanja visokošolske študijske dejavnosti.

Cilj projektov je do 30. 9. 2025 prenoviti informacijske sisteme javnih visokošolskih zavodov ter javne visokošolske knjižnice v podporo administrativnim procesom za celovito digitalno poslovanje.

Razpisna dokumentacija

POZIV za oddajo vlog za projekt Nakup IKT za študijsko in administrativno podporo VŠZ

Priloga 1: Obrazec Finančni načrt NOO IKT

Priloga 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju 

Priloga 3: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe neposredne sklenitve pogodbe

Financiranje: Neposredno sklenitev pogodbe sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. 

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Sektor za visoko šolstvo
E-pošta: visokosolstvo.mizs@gov.si