Skoči do osrednje vsebine

Postopek prevlade javne koristi HE Mokrice

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja informacijo o gradivu, ki je predmet Postopka prevlade druge javne koristi (obnovljivega vira energije) nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z hidroelektrarno Mokrice. Gradivo bo na voljo 21 dni.

Investitor HESS je na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor junija 2020 vložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja. Dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in Presoja sprejemljivosti na varovana območja kažeta, da je vpliv HE Mokrice na nekatere ribje vrste bistven, zato je predlagana javna korist energetike nad javno koristjo ohranjanja narave. Do razrešitve predhodnega vprašanja ali se javna korist odobri ali ne, je integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja prekinjen. Integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja se bo nadaljeval po razrešitvi predhodnega vprašanja, o čemer bo odločila Vlada RS.

Ministrstvo za okolje in prostor vodi postopek Prevlade druge javne koristi na javno koristjo ohranjanja narave, pri čemer pridobiva strokovna mnenja.

Postopek vodi transparentno, zato je pozvalo tudi vse nevladne organizacije, ki jim je podelilo status javne organizacije, da lahko delujejo v javno korist, bodisi po Zakonu o varstvu okolja, bodisi po Zakonu o ohranjanju narave.

Tako je dne 9.9.2020 pozvalo vseh 45 nevladnih organizacij s statusom po Zakonu o ohranjanju narave in vseh 24 nevladnih organizacij s statusom po Zakonu o varstvu okolja, da v roku 8 dni pisno priglasijo udeležbo v postopku.

Na ta način Ministrstvo za okolje in prostor omogoča sodelovanje vsem nevladnim organizacijam.

Od 69 pozvanih nevladnih organizacijah s statusom delovanja v javnem interesu varstva okolja in ohranjanja narave, je 15 % izkazalo interes. Tako je ministrstvo prejelo 11 predlogov za vstop v postopek in vsem odobrilo status stranskega udeleženca. Postopek je v fazi pridobivanja mnenj.

Javnost seznanjamo z vsebino in obsegom dokumentacije.