GOV.SI

Poslovni najem vozila z nizkimi emisijami

Predmet javnega naročila je poslovni najem enega osebnega vozila za obdobje 36 mesecev. Vozilo, ki je predmet najema, mora biti okoljsko manj obremenjujoče, z nizkimi emisijami.
Vozilo, ki je predmet najema, mora biti novo in nerabljeno ter v skladu s tehničnimi zahtevami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil