Skoči do osrednje vsebine

Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami

Rok za prijavo je potekel.

Zavod za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: naročnik oz. ZVKDS) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja in z zahtevami iz razpisne dokumentacije za:
»Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«
V razpisni dokumentaciji je naročnik natančno opisal predmet javnega naročila in merila za izbor ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil