Skoči do osrednje vsebine

POGLABLJANJE SEKUNDARNIH KANALOV TER UREDITEV HABITATOV V BRAKIČNI LAGUNI NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK

Rok za prijavo je potekel.

Cilj načrtovanih ukrepov v NRŠZ za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča je zmanjšanje ogroženosti, ki jo varovanim habitatom in vrstam območij na stiku morja in kopnega prinašajo podnebne spremembe. Ukrepi so namenjeni rešitvam za povečanje pretočnosti lagunskih kanalov in zmanjšanje poplavne ogroženosti ob povišanem plimovanju ter ureditev habitatov v brakični laguni, ki vključujejo ukrepe za nadvišanje obstoječih habitatov namenjenih ohranjanju obsega varovanih habitatnih tipov kot tudi gnezdišč in prehranjevališč varovanih vrst ptic. Povišane obstoječe muljaste površine bodo tako, poleg razrasti halofitne vegetacije, omogočale tudi izboljšane pogoje za gnezdenje ptic.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz projektne dokumentacije PZI in iz popisov (obrazec Predračun), ki so del razpisne dokumentacije.
Rok za izvedbo del je 3 mesece od uvedbe v delo, skrajni rok je 31.3.2023.
Ponudnik mora zagotoviti transport, najem in splavitev plavajočih pontonov z las

Več na portalu javnih naročil