Skoči do osrednje vsebine

Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v občini Žalec

Rok za prijavo je potekel.

Predmet koncesije je redno vzdrževanje občinskih javnih cest v Občini Žalec, ki obsega sledeče:\n- pregledniška služba\n- redno vzdrževanje prometnih površin\n- redno vzdrževanje bankin\n- redno vzdrževanje odvodnjavanja\n- redno vzdrževanje brežin\n- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme\n- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev\n- redno vzdrževanje vegetacije\n- zagotavljanje preglednosti\n- čiščenje cest\n- redno vzdrževanje cestnih objektov\n- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil\n- intervencijski ukrepi\n- zimska služba na vozišču občinskih cest.

Več na portalu javnih naročil