GOV.SI

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Mislinja

Na Ministrstvu za okolje in prostor kot pripravljalec priprave državnih prostorskih načrtov objavljamo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za polje veternih elektrarn Misinja. V času objave pobude imate možnost nanjo dati predloge in pripombe.