GOV.SI

Pobuda za pripravo državnega prostorska načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice

Na Ministrstvu za okolje in prostor, kot pripravljavec priprave državnih prostorskih načrtov, objavljamo pobudo za pripravo Državnega prostorskega načrta za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice. V času objave pobude imate možnost nanjo dati predloge in pripombe.