Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo »PC Preddvor« vključuje izgradnjo prometne, komunalne in vodne infrastrukture za območje EUP z oznako PR 58 (Poslovna cona Preddvor - 1. in 2. faza OPPN).
Predmet naročila je podrobneje razviden v tehničnih specifikacijah in vzorcu pogodbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil