Skoči do osrednje vsebine

P7C 2021 - Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

Rok za prijavo je potekel.

Namen brezobrestnih kreditov je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP, s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi.

Postopek pridobitve kredita v višini do 100.000 EUR/podjetje bo HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN, saj gre za brezobrestni kredit – obrestna mera je 0 %.

Med ostalimi ugodnostmi pa velja izpostaviti: nižje zahteve po zavarovanju, in sicer z menicami oz. z neposredno izvršljivim notarskim sporazumom, ročnost od 1 do 7 let,
možnosti koriščenja moratorija do 24 mesecev, kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR, stroški kredita se ne zaračunavajo (brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojila).

Roki za prijavo:
22.4.2021, 20.5.2021 in 10.6.2021.

Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD: N79.110 Dejavnost potovalnih agencij, N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov.
Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala vsa ostala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu.

Kreditojemalcu se bo lahko po tem javnem razpisu odobrila največ ena vloga z izjemo, da se kreditojemalcu, ki je kandidiral na prvi prijavni rok 22. 04. 2021, lahko odobrita dve vlogi v skupni višini kreditov do vključno 100.000 EUR.

Kontakt

Vsa dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.


Informacije lahko pridobite na telefonskih številkah:
(02) 234 12 67, (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 59 in (02) 234 12 64

ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si