Skoči do osrednje vsebine

P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

Rok za prijavo je potekel.

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije (v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Podjetje prejme izplačilo ob dokazanih zastavljenih/ zahtevanih ciljih.

Predselekcijski postopek: 
Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do predvidoma 13. 4. 2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Rok za prejem ponudb: 10. 5. 2022 do 14.00
Razpisana sredstva: 2,16 mio EUR

Kontakt

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada.

Kontaktni podatki: mag. Manfred Lepej (02) 234 12 72, Darinka Meško (02) 234 12 53, mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.