GOV.SI

Oprema OIMR (Pohištvena oprema, tipska oprema in medicinska oprema) - 1 faza

Predmet javnega naročila je: dobava in montaža pohištvene opreme za potrebe OIMR.

Več na portalu javnih naročil