Skoči do osrednje vsebine

OKOLJU PRIJAZNA OBNOVA OBJEKTA MEDICINE DELA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet JN je okolju prijazna obnova zunanjega ovoja objekta medicine dela ter dozidava manjšega nadstreška ter ostala dela opredeljena v dokumentaciji vezani na predmetno JN. Investicija pomeni poseg v objekt, ki predstavlja kulturno dediščino, zato mora ponudnik predložiti ponudbo, ki bo v skladu s Kulturno varstvenimi pogoji in upoštevati navodila in smernice ZVKDS, OE MB. Rok dokončanja del je predviden v 3 mesecih.

Več na portalu javnih naročil