Skoči do osrednje vsebine

Odstranitev betonskega kanala iz potoka Pijažentin v Kopru

Rok za prijavo je potekel.

Del vodnega zemljišča (v skupni dolžini cca 60 m) potoka Pijažentin v Kopru je treba vrniti v prejšnje stanje po dveh izvršljivih in pravnomočnih inšpekcijskih odločbah, in sicer:
I. odločba št. 06114-102/2008-6 z dne 26. 9. 2008 - vodno zemljišče potoka Pijažentin s parc. št. 4632 k.o. Semedela ob parc. št. 3158 k.o. Semedela vrniti v prejšnje stanje, to je odstraniti 40 m kanala v betonski škatlasti izvedbi dimenzije 160/180 cm in nad njim zgrajeni betonski zid dolžine 40 m in višine 2 m;
II. odločba št. 06113-209/2008-6 z dne 26.09.2008 - vodno zemljišče potoka Pijažentin s parc. št. 4632 k.o. Semedela ob parc. št. 3157/1 in 3157/2, obe k.o. Semedela, vrniti v prejšnje stanje, to je odstraniti 20 m kanala v betonski škatlasti izvedbi dimenzije 160/180 cm.
Za gradbene odpadke, ki bodo nastali pri odstranitvi betonskega kanala in betonskega zida, je treba zagotoviti predpisano ravnanje.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik