GOV.SI

Obnova LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

V okviru javnega naročila je predvidena izvedba obnove LC Mestinje Lemberg Nova vas Sladka Gora, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Več na portalu javnih naročil