Skoči do osrednje vsebine

Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza I: Obnova 1. ulice JP 851761

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt »Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza I: Obnova 1. ulice JP 851761« (v nadaljevanju: gradnja). V sklopu faze I projekta se bo obnovila celotna cesta JP 851761. Predlaga se ureditev kanalizacije z odvodnjo ločenih čistih meteornih vod vozišča in dvorišč, ki tangirajo na vozišča, do ponikalnih polj, kjer bi ponikale. Meteorna kanalizacija se bi izvedla ob V (nižje ležečem) robu cest. Izvedla bi se tudi ločena mešana kanalizacija. Po celotni ulici se bo obnovil tudi vodovod. Za predmetno naročilo je izdelana projektna dokumentacija v obliki PZI. Natančnejši obseg javnega naročila je razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni del je tudi projektna dokumentacija »Obnova cest JP 851761, JP 851751 in JP 851741, kanalizacije ter vodovoda (1., 2. in 3. ulica Pod gonjami),« št. projekta 02/2021, PZI, marec 2021, ki jo je izdelal BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje.

Več na portalu javnih naročil