Skoči do osrednje vsebine

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin parc. št. 670/1 in 671/10 obe k.o. Celje za parc. št. 1139/69 in 1144/54 obe v k.o. 1075 - Ostrožno ter parc. št. 671/12 in 665/5 obe v k.o. 1077 - Celje, ki so v lasti Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

Aleš Rajlič

e-pošta: ales.rajlic@gov.si

tel.: 01 478 4682