Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020–2022)

Rok za prijavo je potekel.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 10,1 milijona evrov, od katerih bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 7,4 milijona evrov, Republika Slovenija pa bo prispevala dobrih 2,7 milijona evrov.

Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša dobrih 6 milijon evrov, prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa nekaj več kot 4 milijone evrov.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za inovativna potencialna podjetja, nova in obstoječa inovativna podjetja »start-up« ter hitrorastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«. Ti bodo v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo upravičenci razpisa, prejeli uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

Podpora ciljnim skupinam bo zagotovljena s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi dogodki, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek svetovanja ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.


Kontakt

Spletna stran SPIRIT Slovenija z vso dokumentacijo.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: sio@spiritslovenia.si.