Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem nepremičnin s parc. št. 287/1, 287/2, 289, 290, 311, 312, 316 in 317, vse k.o. 1721 Gradišče I

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, ki jo v skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) zastopa upravljavec Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem nepremičnin s parc. št. 287/1, 287/2, 289, 290, 311, 312, 316 in 317, vse k.o. 1721 Gradišče I v izmeri 5715 m2.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

Aleš Tišler

ales.tisler@gov.si