Skoči do osrednje vsebine

Naziv gradnje: Zavod za prestajanje kazni zapora v Ljubljani na lokaciji OPPN MOL 147

Rok za prijavo je potekel.

Investitor: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Pooblaščenec: Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o., Orožnova ulica 1, 3000 Celje

Obveščamo vas, da je investitor dne 30.0.2021 predložil dopolnjeno situacijo DGD, risba Gradbene in ureditvene situacije, v kateri celotna trasa perimetralne žične ograje poteka minimalno 1.0 m od sosednjih zemljišč.