GOV.SI

Naziv gradnje: Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco

investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana