Skoči do osrednje vsebine

Naziv gradnje: Gradnja južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za okolje in prostor vodimo integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana – Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. V času objave dokumentacije imate možnost nanjo dati predloge in pripombe.

Investitor: DARS, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, Celje