Skoči do osrednje vsebine

Naziv gradnje: Bežigrajski športni park

Rok za prijavo je potekel.

Na Ministrstvu za okolje in prostor vodimo integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park. V času objave dokumentacije imate možnost nanjo dati predloge in pripombe.

Rok za podajo pripomb: od datuma objave do 30 dni po prenehanju razlogov za določitev začasnih ukrepov, določenih z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (Covid-19).

Objavljeno 12.5.2020: Obveščamo vas, da smo poleg že objavljenega gradiva, za lažje pregledovanje in razumevanje, dodali še ČISTOPIS PGD, april 2020. Ta predstavlja osnovni projekt PGD, dopolnjen z vsemi dopolnitvami, ki so bile potrebne zaradi usklajevanja zahtev mnenjedajalcev.

Objavljeno 26.5.2020: Ministrstvo za okolje in prostor je dne 24. 4. 2020 pričelo z javno objavo dokumentacije v integralnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park, uvedenem na zahtevo investitorja BŠP – Bežigrajski športni park d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Javna objava običajno traja 30 dni. Ker so bili roki v upravnih zadevah v času epidemije prekinjeni z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (Covid-19) - v nadaljevanju ZZUSUDJZ), so bili roki v javni objavi za Bežigrajski športni park določeni tako, da prenehajo teči 30 dni po prenehanju razlogov za določitev začasnih ukrepov, določenih z ZZUSUDJZ.
Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije dne 21. 5. 2020 s sklepom št. 00720-3/2020 ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po ZZUSUDJZ. Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020 in bo začel veljati 1. junija 2020. S tem dnem bo začel teči 30 dnevni rok, določen v 5. in 6. točki javne objave, kar pomeni, da bo rok za podajo pripomb na dokumentacijo, kot je določeno v 5. točki javne objave, in za priglasitev udeležbe v postopek, kot je določeno v 6. točki javne objave, iztekel dne 30. 6. 2020.
Dodatna pojasnila v zvezi s prenehanjem začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah.