Skoči do osrednje vsebine

NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA GRADNJO PRIZIDKA H GASILSKEMU DOMU V OBSTOJEČEM OBJEKTU, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Popisi del«, ki je pripravljen ločeno za vsak sklop. Predmet javnega naročila je izvedba vseh del in dobava ter instalacije vse opreme, kot je opredeljeno za posamezen sklop, vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Več na portalu javnih naročil