GOV.SI

Naprave za prenos avdio signalov preko IP omrežij

Predmet javnega naročila je nakup naprav za prenos avdio signalov preko IP omrežij. Podrobne Tehnične zahteve so razvidne iz Tehničnih specifikacij, ki so del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil